Wednesday, 21/10/2020 - 11:48|
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Đề kiểm tra li6 ky 1

TRƯỜNG THCS DINH KẾ

MA TRẬN, ĐỀ KIỂM TRA 1T HKI

Năm học: 2017- 2018

Môn: Vật Lí 6

Thời gian: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

Phương án kiểm tra:

Kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận(30% TNKQ; 70% TL)

Thiết lập ma trận đề kiểm tra.

 1. Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình

Chủ đề

 

Tổng số tiết

Lí thuyết

Tỉ lệ thực dạy

Trọng số

LT

(Cấp độ 1, 2)

VD

(Cấp độ 3, 4)

LT

(Cấp độ 1, 2)

VD

(Cấp độ 3, 4)

1.Đo độ dài. Đo thể tích

3

3

21,0

9,0

30,0

12,9

2. Khối lượng và lực

4

4

28,0

12,0

40,0

17,1

Tổng

7

7

49,0

21,0

70,0

30,0

 

b. Tính số câu hỏi và điểm số chủ đề kiểm tra ở các cấp độ

Cấp độ

Nội dung

(chủ đề)

Trọng số

Số lượng câu (chuẩn cần kiểm tra)

Điểm số

T.số

TN

TL

Cấp độ 1, 2 (Lý thuyết)

1.Đo độ dài. Đo thể tích

30,0

2

3

 

1

1,5

 

2. Khối lượng và lực

40,0

4

4

 

1

 

3,5

 

Cấp độ 3, 4 (Vận dụng)

1.Đo độ dài. Đo thể tích

12,9

1

 

1

3

2. Khối lượng và lực

17,1

2

1

2

2

Tổng

100

9

8(4)

3(6)

10

 

 1. và tên: ..................................... ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT

Lớp: Môn Vật lý 6

Thời gian làm bài: 45 phút

 

 

I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : 3 điểm( mỗi câu đúng 0,25 đ)

Chọn phương án đúng nhất

Câu1. Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước ta là:

A. m B. km C. dặm D. inch

Câu 2. Trong các thước dưới đây, thước nào thích hợp để đo chiều dài và chiều rộng của một phòng học?

 1. Thước kẻ có GHĐ 20cm. B.Thước thẳng có GHĐ 25 cm
 1. dây có GHĐ 150cm. D.Thước thẳng có GHĐ 30cm.

Câu 3. Người ta đo thể tích chất lỏng bằng bình chia độ có ĐCNN 0,2cm3. Hãy chỉ ra cách ghi kết quả đúng trong các trường hợp dưới đây:

 1. V= 50,2cm3. B.V= 50,50cm3. C.V= 50,5cm3. D.V= 50,1cm3.

Câu 4. Khi đặt một thanh nam châm gần một quả nặng bằng sắt. Nam châm sẽ tác dụng lên quả nặng lực gì?

 1. Lực đẩy. B. Lực hút. C. Lực kéo. D. Lực ép

Câu 5. Khi một quả bóng đập vào một bức tường thì lực mà bức tường tác dụng lên quả bóng sẽ gây ra những kết quả gì?

 1. Chỉ làm biến dạng quả bóng.

B. Chỉ làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

 1. Làm quả bóng biến mất.

D. Vừa làm biến dạng, vừa làm biến đổi chuyển động của quả bóng.

Câu 6. Khi độ biến dạng tăng gấp 3 lần thì lực đàn hồi:

 1. tăng gấp 1 lần B. tăng gấp 2 lần C. tăng gấp 3 lần . D. không tăng

Câu 7. Một quả cân có khối lượng 100g thì có trọng lượng là 1N. Vậy trọng lượng của quả cân 1 kg là

A. 1N B. 100N C. 0,1N D. 10N

Câu 8. Đơn vị của trọng lực là

A. kg B. g C. ND. N/m

Câu 9. Muốn đo khối lượng người ta dùng :

 1. cân. B. bình chia độ. C. thước D. nhiệt kế.

Câu10. Trên hộp bánh có ghi 500g, con số đó cho biết

 1. thể tích của hộp bánh.
 2. Khối lượng của hộp bánh.
 3. Sức nặng của hộp bánh.
 4. Khối lượng và sức nặng của hộp bánh.

Câu 11. Một quyển sách nằm yên trên mặt bàn vì nó

 1. chịu lực nâng của mặt bàn.
 2. không chịu tác dụng của lực nào.
 3. không chịu tác dụng của trọng lực.
 4. chịu tác dụng của hai lực cân bằng.

Câu 12. Người ta dùng một bình chia độ ghi tới cm3 chứa 75 cm3 nước để đo thể tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá vào bình nước, mực nước trong bình dâng lên tới vạch 120 cm3. Thể tích của hòn đá là

 1. 195 cm3
 2. 45 cm3
 3. 120 cm3
 4. 75 cm3

 

 

 

 1. TỰ LUẬN( 7đ)

Câu13. ( 2 đ) Đổi các đơn vị sau:

a) 20m = ........cm b) 100km = ..........m c). 2cm = .........m

d) 0,5m3 = ............dm3 e) 0,2m3 =...........lít g) 50 tạ =...........kg

f) 400g = .........kg h) 0,6 kg = ........g

Câu 14.( 2 đ) Người ta muốn chứa 20 lít nước bằng các can nhỏ có ghi 1,5 lít.

  1. Số ghi trên can có ý nghĩa gì?
  2. Phải dùng ít nhất bao nhiêu can?

Câu 15( 1 đ) Khi treo một quả cân vào một lò xo xoắn, độ dài lò xo khi đó đo được là 26 cm. Treo thêm một quả cân giống hệt như thế, độ dài của lò xo lúc này là 28 cm. Hỏi độ dài của lò xo khi chưa treo vật là bao nhiêu?

Câu 16. ( 2 đ) a) Lực hút của Trái Đất lên các vật gọi là gì?

b) Một cân Robecvan có hộp quả cân gồm các quả cân như sau: 1quả: 100g, 2quả:50g, 2quả:20g, 2quả:10g, 1quả:5g. Hỏi dùng cân trên có thể cân được vật có trọng lượng tối đa là bao nhiêu N ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM:

I.TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : 3 điểm( mỗi câu đúng 0,25 đ)

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Câu 11

Câu 12

A

C

A

B

D

C

D

C

A

B

D

B

 

 1. TỰ LUẬN( 7đ)

Câu13. ( 2 đ) Đổi các đơn vị sau:

a) 20m = 2000cm b) 100km = 100000 m c). 2cm = .0,02m

d) 0,5m3 = 500dm3 e) 0,2m3 =200 lít g) 50 tạ =5000kg

f) 400g = 0,4 kg h) 0,6 kg = 600g

 

(Mỗi ý đúng 0,25 đ)

 

Câu 14.( 2 đ) Người ta muốn chứa 20 lít nước bằng các can nhỏ có ghi 1,5 lít.

a) Số ghi trên can có ý nghĩa gì?

b) Phải dùng ít nhất bao nhiêu can?

Giải:

  1. Số ghi trên can có ý nghĩa GHĐ của can ( 1 điểm)
  2. Phải dùng ít nhất 14 can vì 20 lít chia cho 1,5 lít được 13 can và dư 0,5 lít đựng vào can thứ 14 (1 điểm)

 

 

Câu 15( 1 đ) Khi treo một quả cân vào một lò xo xoắn, độ dài lò xo khi đó đo được là 26 cm. Treo thêm một quả cân giống hệt như thế, độ dài của lò xo lúc này là 28 cm. Hỏi độ dài của lò xo khi chưa treo vật là bao nhiêu?

  1. Giải: Độ biến dạng của lò xo: l- l0 = 28 - 26 = 2 cm (1 điểm)

 

  1. Vậy lò xo lúc đầu là lo = 26 – 2 = 24 cm(1 điểm)

 

Câu 16. ( 2 đ) a) Lực hút của Trái Đất lên các vật gọi là gì?

(gọi là trọng lực 0,5 điểm)

b) Tổng khối lượng các quả cân trong hộp quả cân là:

 1. 100 + 2.50 + 2.20 + 2.10 + 5 = 265(g) = 0.265 (Kg) (0,5 điểm)

Áp dụng công thức : P = 10.M (0,5 điểm)

 • Trọng lượng tối đa của vật có thể cân được là: P = 2,65 (N) (0,5 điểm)

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 35
Tháng 10 : 595
Năm 2020 : 13.545