Wednesday, 21/10/2020 - 11:16|
CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11

Đề kiểm tra vật lí 8 1 tiết học kỳ 1

TRƯỜNG THCS DĨNH KẾ

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KÌ I

MÔN : VẬT LÝ 8

A. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm): Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1. Quan sát một đoàn tàu đang chạy vào ga, trong các câu mô tả sau đây, câu mô tả nào là sai?

A. Đoàn tàu đang chuyển động so với hành khách đang ngồi trên tàu.

B. Đoàn tàu đang đứng yên so với người lái tàu.

C. Đoàn tàu đang chuyển động so với nhà ga.

D. Đoàn tàu đang chuyển động so với hành khách đang đứng dưới sân ga.

Câu 2. Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là chuyển động đều?

 1. Chuyển động của người đi xe đạp khi xuống dốc. B. Chuyển động của đầu kim đồng hồ.
 2. Chuyển động của ôtô khi khởi hành. D. Chuyển động của đoàn tàu khi vào ga.

Câu 3. Đơn vị nào sau đây là đơn vị tính vận tốc?

 1. m.phút. B. s/m. C. km.h. D. m/s .

Câu 4. Một chiếc xe khách đang chuyển động trên đường thẳng thì phanh đột ngột, hành khách trên xe sẽ như thế nào?

 1. Bị ngã người ra phía sau. B. Bị chúi người về phía trước

C. Bị nghiêng người sang bên trái. D. Bị nghiêng người sang bên phải.

Câu 5. Phương án có thể giảm được ma sát là:

 1. Tăng lực ép của vật lên mặt tiếp xúc. B. Tăng độ nhám của mặt tiếp xúc.
 2. Tăng độ nhẵn của mặt tiếp xúc. D. Tăng diện tích của mặt tiếp xúc.

Câu 6. Áp suất thường được tính bằng đơn vị nào?

A. N/m3 B. mmC. N/m2 D. mmHg

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm): Trong các trường hợp dưới đây, loại lực ma sát nào đã xuất hiện?

a) Qủa bóng lăn trên mặt đất.

b) Đặt một cuốn sách lên mặt bàn nằm nghiêng so với phương ngang, cuốn sách vẫn đứng yên.

c) Kéo một cây gỗ trượt trên mặt đất

Câu 2. (2,5 điểm): Một người đi xe đạp trên quãng đường đầu dài 120m hết 30s. Ở quãng đường sau người đó đi với vận tốc 2,5m/s đi hết 20s.

 1. Tìm vận tốc đi trên quãng đường đầu?
 2. Tìm độ dài quãng đường sau?
 3. Tính vận tốc trung bình của người đi xe trên cả quãng đường?

Câu 3. (2,5 điểm)

Một tàu ngầm lặn dưới đáy biển ở độ sâu 80m. Biết rằng trọng lượng riêng của nước biển là 10300N/m3.

a) Áp suất tác dụng lên mặt ngoài của thân tàu là bao nhiêu?

b) Để cho áp suất tác dụng lên tàu là 618000Pa thì tàu sẽ di chuyển như thế nào và di chuyển một đoạn bằng bao nhiêu?

B

B

……………….. Hết………………

 

TRƯỜNG THCS DĨNH KẾ

ĐÁP ÁN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2016–2017

MÔN: VẬT LÝ 8

II. Đáp án và thang điểm

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Mỗi đáp án đúng cho 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

B

D

B

C

C

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

 

CÂU

YÊU CẦU

ĐIỂM

Câu 1

 

a)Khi quả bóng lăn trên mặt đất, giữa mặt đất và quả bóng có lực ma sát lăn.

b)Cuốn sách đặt trên mặt bàn nghiêng so với phương ngang, cuốn sách đứng yên thì giữa cuốn sách với mặt bàn xuất hiện ma sát nghỉ.

c)Khi kéo hộp gỗ trượt trên mặt bàn, giữa mặt bàn và hộp gỗ xuất hiện lực ma sát trượt.

 

0.5

 

1

 

0.5

Câu 2

- Tóm tắt đúng

- Viết công thức đúng và tính được: v1=4m/s

- Viết công thức đúng và tính được: s2=50m

- Viết công thức đúng và tính được: vTB=3,14m/s

 

0,5

0,5

0,5

1

Câu 3

- Tóm tắt đúng

- Viết công thức đúng và tính được: p1=824000Pa

- Tàu di chuyển lên trên

- Tính được h’=60m

- Tính được đoạn dịch chuyển:h-h’=80-60=20m

0,5

0,75

0,25

0,5

0,5

 

 

B

B

……………….. Hết………………

 

TRƯỜNG THCS DĨNH KẾ

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KÌ I

MÔN : VẬT LÝ 8

A. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm): Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1. Quan sát một đoàn tàu đang chạy vào ga, trong các câu mô tả sau đây, câu mô tả nào là sai?

A. Đoàn tàu đang chuyển động so với hành khách đang ngồi trên tàu.

B. Đoàn tàu đang đứng yên so với người lái tàu.

C. Đoàn tàu đang chuyển động so với nhà ga.

D. Đoàn tàu đang chuyển động so với hành khách đang đứng dưới sân ga.

Câu 2. Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là chuyển động đều?

 1. Chuyển động của người đi xe đạp khi xuống dốc. B. Chuyển động của đầu kim đồng hồ.
 2. Chuyển động của ôtô khi khởi hành. D. Chuyển động của đoàn tàu khi vào ga.

Câu 3. Đơn vị nào sau đây là đơn vị tính vận tốc?

 1. m.phút. B. s/m. C. km.h. D. m/s .

Câu 4. Một chiếc xe khách đang chuyển động trên đường thẳng thì phanh đột ngột, hành khách trên xe sẽ như thế nào?

 1. Bị ngã người ra phía sau. B. Bị chúi người về phía trước

C. Bị nghiêng người sang bên trái. D. Bị nghiêng người sang bên phải.

Câu 5. Phương án có thể giảm được ma sát là:

 1. Tăng lực ép của vật lên mặt tiếp xúc. B. Tăng độ nhám của mặt tiếp xúc.
 2. Tăng độ nhẵn của mặt tiếp xúc. D. Tăng diện tích của mặt tiếp xúc.

Câu 6. Áp suất thường được tính bằng đơn vị nào?

A. N/m3 B. mmC. N/m2 D. mmHg

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm): Trong các trường hợp dưới đây, loại lực ma sát nào đã xuất hiện?

a) Qủa bóng lăn trên mặt đất.

b) Đặt một cuốn sách lên mặt bàn nằm nghiêng so với phương ngang, cuốn sách vẫn đứng yên.

c) Kéo một cây gỗ trượt trên mặt đất

Câu 2. (2,5 điểm): Một người đi xe đạp trên quãng đường đầu dài 120m hết 30s. Ở quãng đường sau người đó đi với vận tốc 2,5m/s đi hết 20s.

 1. Tìm vận tốc đi trên quãng đường đầu?
 2. Tìm độ dài quãng đường sau?
 3. Tính vận tốc trung bình của người đi xe trên cả quãng đường?

Câu 3. (2,5 điểm)

Một tàu ngầm lặn dưới đáy biển ở độ sâu 80m. Biết rằng trọng lượng riêng của nước biển là 10300N/m3.

a) Áp suất tác dụng lên mặt ngoài của thân tàu là bao nhiêu?

b) Để cho áp suất tác dụng lên tàu là 618000Pa thì tàu sẽ di chuyển như thế nào và di chuyển một đoạn bằng bao nhiêu?

B

B

……………….. Hết………………

 

TRƯỜNG THCS DĨNH KẾ

ĐÁP ÁN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2016–2017

MÔN: VẬT LÝ 8

II. Đáp án và thang điểm

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Mỗi đáp án đúng cho 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

B

D

B

C

C

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

 

CÂU

YÊU CẦU

ĐIỂM

Câu 1

 

a)Khi quả bóng lăn trên mặt đất, giữa mặt đất và quả bóng có lực ma sát lăn.

b)Cuốn sách đặt trên mặt bàn nghiêng so với phương ngang, cuốn sách đứng yên thì giữa cuốn sách với mặt bàn xuất hiện ma sát nghỉ.

c)Khi kéo hộp gỗ trượt trên mặt bàn, giữa mặt bàn và hộp gỗ xuất hiện lực ma sát trượt.

 

0.5

 

1

 

0.5

Câu 2

- Tóm tắt đúng

- Viết công thức đúng và tính được: v1=4m/s

- Viết công thức đúng và tính được: s2=50m

- Viết công thức đúng và tính được: vTB=3,14m/s

 

0,5

0,5

0,5

1

Câu 3

- Tóm tắt đúng

- Viết công thức đúng và tính được: p1=824000Pa

- Tàu di chuyển lên trên

- Tính được h’=60m

- Tính được đoạn dịch chuyển:h-h’=80-60=20m

0,5

0,75

0,25

0,5

0,5

 

 

B

B

……………….. Hết………………

 

TRƯỜNG THCS DĨNH KẾ

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KÌ I

MÔN : VẬT LÝ 8

A. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm): Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1. Quan sát một đoàn tàu đang chạy vào ga, trong các câu mô tả sau đây, câu mô tả nào là sai?

A. Đoàn tàu đang chuyển động so với hành khách đang ngồi trên tàu.

B. Đoàn tàu đang đứng yên so với người lái tàu.

C. Đoàn tàu đang chuyển động so với nhà ga.

D. Đoàn tàu đang chuyển động so với hành khách đang đứng dưới sân ga.

Câu 2. Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là chuyển động đều?

 1. Chuyển động của người đi xe đạp khi xuống dốc. B. Chuyển động của đầu kim đồng hồ.
 2. Chuyển động của ôtô khi khởi hành. D. Chuyển động của đoàn tàu khi vào ga.

Câu 3. Đơn vị nào sau đây là đơn vị tính vận tốc?

 1. m.phút. B. s/m. C. km.h. D. m/s .

Câu 4. Một chiếc xe khách đang chuyển động trên đường thẳng thì phanh đột ngột, hành khách trên xe sẽ như thế nào?

 1. Bị ngã người ra phía sau. B. Bị chúi người về phía trước

C. Bị nghiêng người sang bên trái. D. Bị nghiêng người sang bên phải.

Câu 5. Phương án có thể giảm được ma sát là:

 1. Tăng lực ép của vật lên mặt tiếp xúc. B. Tăng độ nhám của mặt tiếp xúc.
 2. Tăng độ nhẵn của mặt tiếp xúc. D. Tăng diện tích của mặt tiếp xúc.

Câu 6. Áp suất thường được tính bằng đơn vị nào?

A. N/m3 B. mmC. N/m2 D. mmHg

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm): Trong các trường hợp dưới đây, loại lực ma sát nào đã xuất hiện?

a) Qủa bóng lăn trên mặt đất.

b) Đặt một cuốn sách lên mặt bàn nằm nghiêng so với phương ngang, cuốn sách vẫn đứng yên.

c) Kéo một cây gỗ trượt trên mặt đất

Câu 2. (2,5 điểm): Một người đi xe đạp trên quãng đường đầu dài 120m hết 30s. Ở quãng đường sau người đó đi với vận tốc 2,5m/s đi hết 20s.

 1. Tìm vận tốc đi trên quãng đường đầu?
 2. Tìm độ dài quãng đường sau?
 3. Tính vận tốc trung bình của người đi xe trên cả quãng đường?

Câu 3. (2,5 điểm)

Một tàu ngầm lặn dưới đáy biển ở độ sâu 80m. Biết rằng trọng lượng riêng của nước biển là 10300N/m3.

a) Áp suất tác dụng lên mặt ngoài của thân tàu là bao nhiêu?

b) Để cho áp suất tác dụng lên tàu là 618000Pa thì tàu sẽ di chuyển như thế nào và di chuyển một đoạn bằng bao nhiêu?

B

B

……………….. Hết………………

 

TRƯỜNG THCS DĨNH KẾ

ĐÁP ÁN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2016–2017

MÔN: VẬT LÝ 8

II. Đáp án và thang điểm

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Mỗi đáp án đúng cho 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

B

D

B

C

C

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

 

CÂU

YÊU CẦU

ĐIỂM

Câu 1

 

a)Khi quả bóng lăn trên mặt đất, giữa mặt đất và quả bóng có lực ma sát lăn.

b)Cuốn sách đặt trên mặt bàn nghiêng so với phương ngang, cuốn sách đứng yên thì giữa cuốn sách với mặt bàn xuất hiện ma sát nghỉ.

c)Khi kéo hộp gỗ trượt trên mặt bàn, giữa mặt bàn và hộp gỗ xuất hiện lực ma sát trượt.

 

0.5

 

1

 

0.5

Câu 2

- Tóm tắt đúng

- Viết công thức đúng và tính được: v1=4m/s

- Viết công thức đúng và tính được: s2=50m

- Viết công thức đúng và tính được: vTB=3,14m/s

 

0,5

0,5

0,5

1

Câu 3

- Tóm tắt đúng

- Viết công thức đúng và tính được: p1=824000Pa

- Tàu di chuyển lên trên

- Tính được h’=60m

- Tính được đoạn dịch chuyển:h-h’=80-60=20m

0,5

0,75

0,25

0,5

0,5

 

 

B

B

……………….. Hết………………

 

TRƯỜNG THCS DĨNH KẾ

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KÌ I

MÔN : VẬT LÝ 8

A. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm): Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1. Quan sát một đoàn tàu đang chạy vào ga, trong các câu mô tả sau đây, câu mô tả nào là sai?

A. Đoàn tàu đang chuyển động so với hành khách đang ngồi trên tàu.

B. Đoàn tàu đang đứng yên so với người lái tàu.

C. Đoàn tàu đang chuyển động so với nhà ga.

D. Đoàn tàu đang chuyển động so với hành khách đang đứng dưới sân ga.

Câu 2. Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là chuyển động đều?

 1. Chuyển động của người đi xe đạp khi xuống dốc. B. Chuyển động của đầu kim đồng hồ.
 2. Chuyển động của ôtô khi khởi hành. D. Chuyển động của đoàn tàu khi vào ga.

Câu 3. Đơn vị nào sau đây là đơn vị tính vận tốc?

 1. m.phút. B. s/m. C. km.h. D. m/s .

Câu 4. Một chiếc xe khách đang chuyển động trên đường thẳng thì phanh đột ngột, hành khách trên xe sẽ như thế nào?

 1. Bị ngã người ra phía sau. B. Bị chúi người về phía trước

C. Bị nghiêng người sang bên trái. D. Bị nghiêng người sang bên phải.

Câu 5. Phương án có thể giảm được ma sát là:

 1. Tăng lực ép của vật lên mặt tiếp xúc. B. Tăng độ nhám của mặt tiếp xúc.
 2. Tăng độ nhẵn của mặt tiếp xúc. D. Tăng diện tích của mặt tiếp xúc.

Câu 6. Áp suất thường được tính bằng đơn vị nào?

A. N/m3 B. mmC. N/m2 D. mmHg

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm): Trong các trường hợp dưới đây, loại lực ma sát nào đã xuất hiện?

a) Qủa bóng lăn trên mặt đất.

b) Đặt một cuốn sách lên mặt bàn nằm nghiêng so với phương ngang, cuốn sách vẫn đứng yên.

c) Kéo một cây gỗ trượt trên mặt đất

Câu 2. (2,5 điểm): Một người đi xe đạp trên quãng đường đầu dài 120m hết 30s. Ở quãng đường sau người đó đi với vận tốc 2,5m/s đi hết 20s.

 1. Tìm vận tốc đi trên quãng đường đầu?
 2. Tìm độ dài quãng đường sau?
 3. Tính vận tốc trung bình của người đi xe trên cả quãng đường?

Câu 3. (2,5 điểm)

Một tàu ngầm lặn dưới đáy biển ở độ sâu 80m. Biết rằng trọng lượng riêng của nước biển là 10300N/m3.

a) Áp suất tác dụng lên mặt ngoài của thân tàu là bao nhiêu?

b) Để cho áp suất tác dụng lên tàu là 618000Pa thì tàu sẽ di chuyển như thế nào và di chuyển một đoạn bằng bao nhiêu?

B

B

……………….. Hết………………

 

TRƯỜNG THCS DĨNH KẾ

ĐÁP ÁN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2016–2017

MÔN: VẬT LÝ 8

II. Đáp án và thang điểm

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Mỗi đáp án đúng cho 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

B

D

B

C

C

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

 

CÂU

YÊU CẦU

ĐIỂM

Câu 1

 

a)Khi quả bóng lăn trên mặt đất, giữa mặt đất và quả bóng có lực ma sát lăn.

b)Cuốn sách đặt trên mặt bàn nghiêng so với phương ngang, cuốn sách đứng yên thì giữa cuốn sách với mặt bàn xuất hiện ma sát nghỉ.

c)Khi kéo hộp gỗ trượt trên mặt bàn, giữa mặt bàn và hộp gỗ xuất hiện lực ma sát trượt.

 

0.5

 

1

 

0.5

Câu 2

- Tóm tắt đúng

- Viết công thức đúng và tính được: v1=4m/s

- Viết công thức đúng và tính được: s2=50m

- Viết công thức đúng và tính được: vTB=3,14m/s

 

0,5

0,5

0,5

1

Câu 3

- Tóm tắt đúng

- Viết công thức đúng và tính được: p1=824000Pa

- Tàu di chuyển lên trên

- Tính được h’=60m

- Tính được đoạn dịch chuyển:h-h’=80-60=20m

0,5

0,75

0,25

0,5

0,5

 

 

B

B

……………….. Hết………………

 

TRƯỜNG THCS DĨNH KẾ

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KÌ I

MÔN : VẬT LÝ 8

A. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm): Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1. Quan sát một đoàn tàu đang chạy vào ga, trong các câu mô tả sau đây, câu mô tả nào là sai?

A. Đoàn tàu đang chuyển động so với hành khách đang ngồi trên tàu.

B. Đoàn tàu đang đứng yên so với người lái tàu.

C. Đoàn tàu đang chuyển động so với nhà ga.

D. Đoàn tàu đang chuyển động so với hành khách đang đứng dưới sân ga.

Câu 2. Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là chuyển động đều?

 1. Chuyển động của người đi xe đạp khi xuống dốc. B. Chuyển động của đầu kim đồng hồ.
 2. Chuyển động của ôtô khi khởi hành. D. Chuyển động của đoàn tàu khi vào ga.

Câu 3. Đơn vị nào sau đây là đơn vị tính vận tốc?

 1. m.phút. B. s/m. C. km.h. D. m/s .

Câu 4. Một chiếc xe khách đang chuyển động trên đường thẳng thì phanh đột ngột, hành khách trên xe sẽ như thế nào?

 1. Bị ngã người ra phía sau. B. Bị chúi người về phía trước

C. Bị nghiêng người sang bên trái. D. Bị nghiêng người sang bên phải.

Câu 5. Phương án có thể giảm được ma sát là:

 1. Tăng lực ép của vật lên mặt tiếp xúc. B. Tăng độ nhám của mặt tiếp xúc.
 2. Tăng độ nhẵn của mặt tiếp xúc. D. Tăng diện tích của mặt tiếp xúc.

Câu 6. Áp suất thường được tính bằng đơn vị nào?

A. N/m3 B. mmC. N/m2 D. mmHg

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm): Trong các trường hợp dưới đây, loại lực ma sát nào đã xuất hiện?

a) Qủa bóng lăn trên mặt đất.

b) Đặt một cuốn sách lên mặt bàn nằm nghiêng so với phương ngang, cuốn sách vẫn đứng yên.

c) Kéo một cây gỗ trượt trên mặt đất

Câu 2. (2,5 điểm): Một người đi xe đạp trên quãng đường đầu dài 120m hết 30s. Ở quãng đường sau người đó đi với vận tốc 2,5m/s đi hết 20s.

 1. Tìm vận tốc đi trên quãng đường đầu?
 2. Tìm độ dài quãng đường sau?
 3. Tính vận tốc trung bình của người đi xe trên cả quãng đường?

Câu 3. (2,5 điểm)

Một tàu ngầm lặn dưới đáy biển ở độ sâu 80m. Biết rằng trọng lượng riêng của nước biển là 10300N/m3.

a) Áp suất tác dụng lên mặt ngoài của thân tàu là bao nhiêu?

b) Để cho áp suất tác dụng lên tàu là 618000Pa thì tàu sẽ di chuyển như thế nào và di chuyển một đoạn bằng bao nhiêu?

B

B

……………….. Hết………………

 

TRƯỜNG THCS DĨNH KẾ

ĐÁP ÁN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2016–2017

MÔN: VẬT LÝ 8

II. Đáp án và thang điểm

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Mỗi đáp án đúng cho 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

B

D

B

C

C

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

 

CÂU

YÊU CẦU

ĐIỂM

Câu 1

 

a)Khi quả bóng lăn trên mặt đất, giữa mặt đất và quả bóng có lực ma sát lăn.

b)Cuốn sách đặt trên mặt bàn nghiêng so với phương ngang, cuốn sách đứng yên thì giữa cuốn sách với mặt bàn xuất hiện ma sát nghỉ.

c)Khi kéo hộp gỗ trượt trên mặt bàn, giữa mặt bàn và hộp gỗ xuất hiện lực ma sát trượt.

 

0.5

 

1

 

0.5

Câu 2

- Tóm tắt đúng

- Viết công thức đúng và tính được: v1=4m/s

- Viết công thức đúng và tính được: s2=50m

- Viết công thức đúng và tính được: vTB=3,14m/s

 

0,5

0,5

0,5

1

Câu 3

- Tóm tắt đúng

- Viết công thức đúng và tính được: p1=824000Pa

- Tàu di chuyển lên trên

- Tính được h’=60m

- Tính được đoạn dịch chuyển:h-h’=80-60=20m

0,5

0,75

0,25

0,5

0,5

 

 

B

B

……………….. Hết………………

 

TRƯỜNG THCS DĨNH KẾ

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KÌ I

MÔN : VẬT LÝ 8

A. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm): Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1. Quan sát một đoàn tàu đang chạy vào ga, trong các câu mô tả sau đây, câu mô tả nào là sai?

A. Đoàn tàu đang chuyển động so với hành khách đang ngồi trên tàu.

B. Đoàn tàu đang đứng yên so với người lái tàu.

C. Đoàn tàu đang chuyển động so với nhà ga.

D. Đoàn tàu đang chuyển động so với hành khách đang đứng dưới sân ga.

Câu 2. Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là chuyển động đều?

 1. Chuyển động của người đi xe đạp khi xuống dốc. B. Chuyển động của đầu kim đồng hồ.
 2. Chuyển động của ôtô khi khởi hành. D. Chuyển động của đoàn tàu khi vào ga.

Câu 3. Đơn vị nào sau đây là đơn vị tính vận tốc?

 1. m.phút. B. s/m. C. km.h. D. m/s .

Câu 4. Một chiếc xe khách đang chuyển động trên đường thẳng thì phanh đột ngột, hành khách trên xe sẽ như thế nào?

 1. Bị ngã người ra phía sau. B. Bị chúi người về phía trước

C. Bị nghiêng người sang bên trái. D. Bị nghiêng người sang bên phải.

Câu 5. Phương án có thể giảm được ma sát là:

 1. Tăng lực ép của vật lên mặt tiếp xúc. B. Tăng độ nhám của mặt tiếp xúc.
 2. Tăng độ nhẵn của mặt tiếp xúc. D. Tăng diện tích của mặt tiếp xúc.

Câu 6. Áp suất thường được tính bằng đơn vị nào?

A. N/m3 B. mmC. N/m2 D. mmHg

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm): Trong các trường hợp dưới đây, loại lực ma sát nào đã xuất hiện?

a) Qủa bóng lăn trên mặt đất.

b) Đặt một cuốn sách lên mặt bàn nằm nghiêng so với phương ngang, cuốn sách vẫn đứng yên.

c) Kéo một cây gỗ trượt trên mặt đất

Câu 2. (2,5 điểm): Một người đi xe đạp trên quãng đường đầu dài 120m hết 30s. Ở quãng đường sau người đó đi với vận tốc 2,5m/s đi hết 20s.

 1. Tìm vận tốc đi trên quãng đường đầu?
 2. Tìm độ dài quãng đường sau?
 3. Tính vận tốc trung bình của người đi xe trên cả quãng đường?

Câu 3. (2,5 điểm)

Một tàu ngầm lặn dưới đáy biển ở độ sâu 80m. Biết rằng trọng lượng riêng của nước biển là 10300N/m3.

a) Áp suất tác dụng lên mặt ngoài của thân tàu là bao nhiêu?

b) Để cho áp suất tác dụng lên tàu là 618000Pa thì tàu sẽ di chuyển như thế nào và di chuyển một đoạn bằng bao nhiêu?

B

B

……………….. Hết………………

 

TRƯỜNG THCS DĨNH KẾ

ĐÁP ÁN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2016–2017

MÔN: VẬT LÝ 8

II. Đáp án và thang điểm

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Mỗi đáp án đúng cho 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

B

D

B

C

C

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

 

CÂU

YÊU CẦU

ĐIỂM

Câu 1

 

a)Khi quả bóng lăn trên mặt đất, giữa mặt đất và quả bóng có lực ma sát lăn.

b)Cuốn sách đặt trên mặt bàn nghiêng so với phương ngang, cuốn sách đứng yên thì giữa cuốn sách với mặt bàn xuất hiện ma sát nghỉ.

c)Khi kéo hộp gỗ trượt trên mặt bàn, giữa mặt bàn và hộp gỗ xuất hiện lực ma sát trượt.

 

0.5

 

1

 

0.5

Câu 2

- Tóm tắt đúng

- Viết công thức đúng và tính được: v1=4m/s

- Viết công thức đúng và tính được: s2=50m

- Viết công thức đúng và tính được: vTB=3,14m/s

 

0,5

0,5

0,5

1

Câu 3

- Tóm tắt đúng

- Viết công thức đúng và tính được: p1=824000Pa

- Tàu di chuyển lên trên

- Tính được h’=60m

- Tính được đoạn dịch chuyển:h-h’=80-60=20m

0,5

0,75

0,25

0,5

0,5

 

 

B

B

……………….. Hết………………

 

TRƯỜNG THCS DĨNH KẾ

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KÌ I

MÔN : VẬT LÝ 8

A. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm): Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1. Quan sát một đoàn tàu đang chạy vào ga, trong các câu mô tả sau đây, câu mô tả nào là sai?

A. Đoàn tàu đang chuyển động so với hành khách đang ngồi trên tàu.

B. Đoàn tàu đang đứng yên so với người lái tàu.

C. Đoàn tàu đang chuyển động so với nhà ga.

D. Đoàn tàu đang chuyển động so với hành khách đang đứng dưới sân ga.

Câu 2. Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là chuyển động đều?

 1. Chuyển động của người đi xe đạp khi xuống dốc. B. Chuyển động của đầu kim đồng hồ.
 2. Chuyển động của ôtô khi khởi hành. D. Chuyển động của đoàn tàu khi vào ga.

Câu 3. Đơn vị nào sau đây là đơn vị tính vận tốc?

 1. m.phút. B. s/m. C. km.h. D. m/s .

Câu 4. Một chiếc xe khách đang chuyển động trên đường thẳng thì phanh đột ngột, hành khách trên xe sẽ như thế nào?

 1. Bị ngã người ra phía sau. B. Bị chúi người về phía trước

C. Bị nghiêng người sang bên trái. D. Bị nghiêng người sang bên phải.

Câu 5. Phương án có thể giảm được ma sát là:

 1. Tăng lực ép của vật lên mặt tiếp xúc. B. Tăng độ nhám của mặt tiếp xúc.
 2. Tăng độ nhẵn của mặt tiếp xúc. D. Tăng diện tích của mặt tiếp xúc.

Câu 6. Áp suất thường được tính bằng đơn vị nào?

A. N/m3 B. mmC. N/m2 D. mmHg

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm): Trong các trường hợp dưới đây, loại lực ma sát nào đã xuất hiện?

a) Qủa bóng lăn trên mặt đất.

b) Đặt một cuốn sách lên mặt bàn nằm nghiêng so với phương ngang, cuốn sách vẫn đứng yên.

c) Kéo một cây gỗ trượt trên mặt đất

Câu 2. (2,5 điểm): Một người đi xe đạp trên quãng đường đầu dài 120m hết 30s. Ở quãng đường sau người đó đi với vận tốc 2,5m/s đi hết 20s.

 1. Tìm vận tốc đi trên quãng đường đầu?
 2. Tìm độ dài quãng đường sau?
 3. Tính vận tốc trung bình của người đi xe trên cả quãng đường?

Câu 3. (2,5 điểm)

Một tàu ngầm lặn dưới đáy biển ở độ sâu 80m. Biết rằng trọng lượng riêng của nước biển là 10300N/m3.

a) Áp suất tác dụng lên mặt ngoài của thân tàu là bao nhiêu?

b) Để cho áp suất tác dụng lên tàu là 618000Pa thì tàu sẽ di chuyển như thế nào và di chuyển một đoạn bằng bao nhiêu?

B

B

……………….. Hết………………

 

TRƯỜNG THCS DĨNH KẾ

ĐÁP ÁN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2016–2017

MÔN: VẬT LÝ 8

II. Đáp án và thang điểm

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Mỗi đáp án đúng cho 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

B

D

B

C

C

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

 

CÂU

YÊU CẦU

ĐIỂM

Câu 1

 

a)Khi quả bóng lăn trên mặt đất, giữa mặt đất và quả bóng có lực ma sát lăn.

b)Cuốn sách đặt trên mặt bàn nghiêng so với phương ngang, cuốn sách đứng yên thì giữa cuốn sách với mặt bàn xuất hiện ma sát nghỉ.

c)Khi kéo hộp gỗ trượt trên mặt bàn, giữa mặt bàn và hộp gỗ xuất hiện lực ma sát trượt.

 

0.5

 

1

 

0.5

Câu 2

- Tóm tắt đúng

- Viết công thức đúng và tính được: v1=4m/s

- Viết công thức đúng và tính được: s2=50m

- Viết công thức đúng và tính được: vTB=3,14m/s

 

0,5

0,5

0,5

1

Câu 3

- Tóm tắt đúng

- Viết công thức đúng và tính được: p1=824000Pa

- Tàu di chuyển lên trên

- Tính được h’=60m

- Tính được đoạn dịch chuyển:h-h’=80-60=20m

0,5

0,75

0,25

0,5

0,5

 

 

B

B

……………….. Hết………………

 

TRƯỜNG THCS DĨNH KẾ

ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HỌC KÌ I

MÔN : VẬT LÝ 8

A. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm): Chọn đáp án đúng nhất

Câu 1. Quan sát một đoàn tàu đang chạy vào ga, trong các câu mô tả sau đây, câu mô tả nào là sai?

A. Đoàn tàu đang chuyển động so với hành khách đang ngồi trên tàu.

B. Đoàn tàu đang đứng yên so với người lái tàu.

C. Đoàn tàu đang chuyển động so với nhà ga.

D. Đoàn tàu đang chuyển động so với hành khách đang đứng dưới sân ga.

Câu 2. Trong các chuyển động sau đây, chuyển động nào là chuyển động đều?

 1. Chuyển động của người đi xe đạp khi xuống dốc. B. Chuyển động của đầu kim đồng hồ.
 2. Chuyển động của ôtô khi khởi hành. D. Chuyển động của đoàn tàu khi vào ga.

Câu 3. Đơn vị nào sau đây là đơn vị tính vận tốc?

 1. m.phút. B. s/m. C. km.h. D. m/s .

Câu 4. Một chiếc xe khách đang chuyển động trên đường thẳng thì phanh đột ngột, hành khách trên xe sẽ như thế nào?

 1. Bị ngã người ra phía sau. B. Bị chúi người về phía trước

C. Bị nghiêng người sang bên trái. D. Bị nghiêng người sang bên phải.

Câu 5. Phương án có thể giảm được ma sát là:

 1. Tăng lực ép của vật lên mặt tiếp xúc. B. Tăng độ nhám của mặt tiếp xúc.
 2. Tăng độ nhẵn của mặt tiếp xúc. D. Tăng diện tích của mặt tiếp xúc.

Câu 6. Áp suất thường được tính bằng đơn vị nào?

A. N/m3 B. mmC. N/m2 D. mmHg

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (2 điểm): Trong các trường hợp dưới đây, loại lực ma sát nào đã xuất hiện?

a) Qủa bóng lăn trên mặt đất.

b) Đặt một cuốn sách lên mặt bàn nằm nghiêng so với phương ngang, cuốn sách vẫn đứng yên.

c) Kéo một cây gỗ trượt trên mặt đất

Câu 2. (2,5 điểm): Một người đi xe đạp trên quãng đường đầu dài 120m hết 30s. Ở quãng đường sau người đó đi với vận tốc 2,5m/s đi hết 20s.

 1. Tìm vận tốc đi trên quãng đường đầu?
 2. Tìm độ dài quãng đường sau?
 3. Tính vận tốc trung bình của người đi xe trên cả quãng đường?

Câu 3. (2,5 điểm)

Một tàu ngầm lặn dưới đáy biển ở độ sâu 80m. Biết rằng trọng lượng riêng của nước biển là 10300N/m3.

a) Áp suất tác dụng lên mặt ngoài của thân tàu là bao nhiêu?

b) Để cho áp suất tác dụng lên tàu là 618000Pa thì tàu sẽ di chuyển như thế nào và di chuyển một đoạn bằng bao nhiêu?

B

B

……………….. Hết………………

 

TRƯỜNG THCS DĨNH KẾ

ĐÁP ÁN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2016–2017

MÔN: VẬT LÝ 8

II. Đáp án và thang điểm

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Mỗi đáp án đúng cho 0,5 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

B

D

B

C

C

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

 

CÂU

YÊU CẦU

ĐIỂM

Câu 1

 

a)Khi quả bóng lăn trên mặt đất, giữa mặt đất và quả bóng có lực ma sát lăn.

b)Cuốn sách đặt trên mặt bàn nghiêng so với phương ngang, cuốn sách đứng yên thì giữa cuốn sách với mặt bàn xuất hiện ma sát nghỉ.

c)Khi kéo hộp gỗ trượt trên mặt bàn, giữa mặt bàn và hộp gỗ xuất hiện lực ma sát trượt.

 

0.5

 

1

 

0.5

Câu 2

- Tóm tắt đúng

- Viết công thức đúng và tính được: v1=4m/s

- Viết công thức đúng và tính được: s2=50m

- Viết công thức đúng và tính được: vTB=3,14m/s

 

0,5

0,5

0,5

1

Câu 3

- Tóm tắt đúng

- Viết công thức đúng và tính được: p1=824000Pa

- Tàu di chuyển lên trên

- Tính được h’=60m

- Tính được đoạn dịch chuyển:h-h’=80-60=20m

0,5

0,75

0,25

0,5

0,5

 

 

B

B

……………….. Hết………………

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 35
Tháng 10 : 594
Năm 2020 : 13.544