Monday, 29/11/2021 - 00:41|
CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII! CHUNG TAY ĐẨY LÙI ĐẠI DỊCH COVID 19

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ CÔNG NHẬN TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2021

Thực hiện Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt Chuẩn quốc gia đối với trường THCS; Hướng dẫn số 5932/BGDĐT ngày 28/12/2018 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường THCS, Công văn số 531/SGDĐT-KTKĐCLGD ngày 27/5/2019 của Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục. Với phương châm "Kiểm định chất lượng - khâu then chốt để nâng cao chất lượng giáo dục", Trường THCS Dĩnh Kế thành phố Bắc Giang tiếp tục xây dựng Kế hoạch Tự đánh giá.

Trên cơ sở thông suốt về nhận thức, lãnh đạo nhà trường đã nghiên cứu, triển khai công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục theo Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT. Mục đích của việc tự đánh giá nhằm giúp nhà trường xác định mức độ đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn. Từ đó, nhà trường lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động; thông báo công khai với các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội về chất lượng của nhà trường; để cơ quan quản lý nhà nước đánh giá, công nhận nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia. Bên cạnh đó sẽ khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; thông qua kết quả tự đánh giá giúp cho tập thể cán bộ GV, nhân viên nhận ra được những điểm mạnh, điểm yếu của trường. Trên cơ sở kết quả đó, nhà trường xây dựng và thực hiện các biện pháp khai thác, khắc phục phù hợp để cải thiện chất lượng hoạt động trong những năm tiếp theo, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quy định.

Đoàn Đánh giá ngoài tiến hành khảo sát chính thức tại trường từ ngày 11/5/2021 đến ngày 12/5/2021.

Ngày 11 tháng 5 năm 2021, Trường THCS Dĩnh Kế đã vinh dự được đón đoàn Đánh giá ngoài của Sở GD&ĐT Bắc Giang về kiểm định chất lượng và công nhận trường Chuẩn quốc gia đối với nhà trường. Qua nghiên cứu bản báo cáo tự đánh giá của nhà trường, đoàn đánh giá ngoài đã có buổi khảo sát sơ bộ giúp nhà trường có thêm sự rà soát, sắp xếp bổ sung thêm hệ thống hồ sơ minh chứng cũng như giải đáp các vướng mắc. Đoàn đã tư vấn nhà trường tu sửa chỉnh trang thêm cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho buổi khảo sát chính thức. 

Ngày 11 tháng 5 năm 2021 Trường THCS Dĩnh Kế vui mừng được đón đoàn kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia khảo sát chính thức theo Quyết định số 235/QĐ-SGD&ĐT, ngày 06/4/2021 của Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang về việc thành lập Đoàn đánh giá ngoài các trường THCS, THCS, trung học cơ sở, trung học phổ thông tháng 05 năm 2021. Đoàn Đánh giá ngoài trường THCS Dĩnh Kế thành phố Bắc Giang do ông Ngô Quốc Đường – Trưởng phòng GDTrH- GDTX, Sở GD&ĐT - trưởng đoàn; bà Đào Thị Minh Hải - Phó trưởng phòng GDTrH- GDTX ,Sở GD&ĐT- thư ký đoàn và các thành viên: ông Trần Văn Sơn - Phó trưởng phòng KTKĐCLGD Sở GD&ĐT, ông Nguyễn Xuân Tuấn Hiệu trưởng trường TH&THCS Việt Hương, huyện Lạng giang, ông Phạm Ngọc Khánh - Chuyên viên phòng KTKĐCLGD, Sở GD&ĐT, ông Trần Đức Huy - Chuyên viên phòng KTKĐCLGD, Sở GD&ĐT, ông Dương Trọng Phong - Chuyên viên phòng GDTrH- GDTX, Sở GD&ĐT, ông Lê Trường Sơn- Phó trưởng Khoa giáo- Văn xã Văn phòng UBND tỉnh. 

Thành phần tham dự và tiếp đoàn gồm có ông Đỗ Văn Quý - Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang; bà Nguyễn Thị Linh Phó Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang; ông Nguyễn Văn Mạnh - chuyên viên phòng GD&ĐT thành phố Bắc Giang; ông Lê  Xuân Dương Bí thư Đảng ủy phường Dĩnh Kế, ông Nguyễn Văn Trung phó Chủ tịch UBND phường Dĩnh Kế. Phía nhà trường gồm: ông Nguyễn Văn Thọ  - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá; bà Nguyễn Thị Thu Thủy, bà Đoàn Thị Thu - Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá  cùng các thành viên trong Hội đồng Tự đánh giá của nhà trường.

Mở đầu buổi làm việc, bà Đào Thị Minh Hải - Thư ký đoàn kiểm tra thông qua Quyết định thành lập Đoàn đánh giá ngoài Trường THCS Dĩnh Kế TP. Bắc Giang.

Bà Đào Thị Minh Hải - Thư ký đoàn đánh giá ngoài thông qua Quyết định thành lập đoàn đánh giá

Ông Ngô Quốc Đường - trưởng đoàn đánh giá chủ trì buổi làm việc, phân công nội dung làm việc đối với các thành viên

Tiếp theo, ông Nguyễn Văn Thọ - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá báo cáo tóm tắt kết quả đạt được của nhà trường trong 5 năm qua và phương hướng nhiệm vụ cho các năm học tiếp theo. Ông Ngô Quốc Đường - Trưởng đoàn đánh giá phỏng vấn đ/c Hiệu trưởng về kết quả nổi bật trong 5 năm qua so với thời điểm đánh giá 5 năm trước; dự kiến mô hình lộ trình 5 năm tiếp theo; phương án của nhà trường sẽ triển khai nếu như dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Đoàn đã đi khảo sát, tham quan cơ sở vật chất phòng học, trang thiết bị dạy học của nhà trường; đồng thời các thành viên trong đoàn tiến hành kiểm tra 5 tiêu chuẩn, trong mỗi tiêu chuẩn gắn với từng tiêu chí và các minh chứng mô tả hiện trạng theo từng mức. 

Sau quá trình khảo sát, đoàn đánh giá họp toàn thể Hội đồng Tự đánh giá của nhà trường, đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT thành phố, đại diện lãnh đạo địa phương để nhận xét và thông báo dự thảo kết quả đánh giá về các tiêu chí nhà trường. Bà Đào Thị Minh Hải - Thư ký đoàn kiểm tra đã thông qua biên bản làm việc.

Về ưu điểm: Các tiêu chuẩn thể hiện đủ các yêu cầu của các tiêu chí; Mô tả hiện trạng điểm mạnh, điểm yếu, kế hoạch cải tiến chất lượng, tự đánh giá. Trong mỗi tiêu chí có dẫn minh chứng tương đối phù hợp với nội hàm, có tính thuyết phục làm cơ sở để khẳng định mức đạt được của chỉ báo, tiêu chí, tiêu chuẩn. Cơ sở chất số lượng phòng học, phòng bộ môn đảm bảo theo quy định; cảnh quan  môi trường  an toàn sạch sẽ.

Chất lượng giáo dục: Tỷ lệ TNTHCS trong 5 năm gần đây đạt 99,8% trở lên.

Về hạn chế: Nhà trường có tỷ lệ bình quân số học sinh/ lớp cao hơn theo quy định Điều lệ trường THCS (bình quuân 39 HS/lớp). Thư viện hiện tại đã có hệ thống máy tính kết nối Internet nhưng cần bổ sung thêm máy tính để đảm bảo cho CBGV và HS khai thác và sử dụng.

Kết quả đánh giá các tiêu chí như sau:

Tổng số tiêu chuẩn đã đáng giá: 5/5; tổng số tiêu chí đã đánh giá 27/27

- Đánh giá tiêu chí Mức 1,2 và 3: đạt Mức 1: 27/27 = 100%; đạt Mức 2: 27/27 = 100%; đạt Mức 3: 19/19 = 100%; không đạt: 0%

- Đánh giá tiêu chí Mức 4: đạt Mức 4: 0/5 = 0%; không đạt Mức 4: 5/5 = 100%

Tại thời điểm tháng 4/2021, Trường THCS Dĩnh Kế - Thành phố Bắc Giang đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng ở mức 2, đủ điều kiện công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp độ 2, công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Ngô Quốc Đường - Trưởng đoàn đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy và lãnh đạo nhà trường về chất lượng đội ngũ, hoạt động của các tổ chức đoàn thể, công tác quản lý chỉ đạo hiệu quả, việc giữ gìn cảnh quan môi trường sư phạm, phát huy tốt công năng sử dụng của các khối phòng phục vụ hoạt động giáo dục; ngoài ra trưởng đoàn đánh giá khá cao về việc sử dụng đồ dùng dạy học, sự tương tác giữa GV, HS với màn hình thông minh. Ông yêu cầu nhà trường tiếp tục duy trì và phát huy các điểm mạnh đã đạt được trong thời gian qua nhằm đảm bảo đạt chuẩn chất lượng giáo dục và chuẩn quốc gia mang tính bền vững, đồng thời chỉ ra những công việc cần làm tiếp theo như: Chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu, phối hợp và huy động các nguồn lực duy trì và từng bước nâng cao tiêu chí trường chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng đội ngũ, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục; quan tâm việc ban hành, lưu trữ các văn bản theo quy định; tham mưu tăng cường các điều kiện tốt nhất cho thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đối với địa phương: Tiếp tục đầu tư CSVC đảm bảo đủ điều kiện phục vụ lộ trình thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ông Lê Xuân Dương - Bí thư Đảng ủy phường Dĩnh Kế phát biểu đã có phương án đáp ứng yêu cầu về diện tích, CSVC cho nhà trường đảm bảo lộ trình xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Ông Nguyễn Văn Thọ - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá nhà trường tiếp thu những ý kiến đánh giá, kết luận của đoàn đánh giá, hứa sẽ cùng với Hội đồng tự đánh giá, tập thể CBGV, NV nhà trường tiếp tục phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế, khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ cấp trên giao, xứng đáng với danh hiệu trường THCS Dĩnh Kế đạt Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3, Chuẩn quốc gia mức độ 2.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, đoàn đánh giá kết luận: Trường THCS Dĩnh Kế - Thành phố Bắc Giang đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng ở mức 2, đủ điều kiện công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp độ 2, công nhận đạt Chuẩn quốc gia mức độ 1.

Thành tích nhà trường có được trong những năm học qua là  thành quả của sự cố gắng, nỗ lực, phấn đấu, đoàn kết đồng lòng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Từ những kết quả đáng trân trọng nhà trường đã nhận được, trong thời gian tới trường THCS Dĩnh Kế quyết tâm giữ vững và phát huy những điểm mạnh, tiếp tục sáng tạo đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đảm bảo tốt nhất các điều kiện để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình, xứng đáng là trường đứng trong tốp đầu của ngành giáo dục thành phố Bắc Giang.

Người viết:  Cô giáo Nguyễn Thị Nguyệt - Tổ KHTN Năng Khiếu

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 14
Tháng 11 : 1.280
Năm 2021 : 12.873